Informacije

Detalji tvrtke i osnivača

Tvrtka Car Models Shop j.d.o.o. je osnovana osnivačkim aktom izjave o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću od 07.04.2021. godine na trgovačkom sudu u Zagrebu.

Detalji tvrtke
Naziv:
Car Models Shop j.d.o.o.
Sjedište:
Želingradska ulica I odvojak 2
OIB:
37894942405
Žiro račun:
Detalji osnivača
Ime i prezime:
Ivan Jašinski
OIB:
26942488251